Lönesystemtillverkare

Certifiering av lönesystem

Lönesystemstillverkare som vill säkerställa att de har utfört korrekta
anpassningar för LÖSEN kan certifiera sina lönesystem.

Företag kan då se om lönesystem som nu används är certifierat för
LÖSEN alternativt att företag som planerar välja ett nytt lönesystem
kan se vilka som är cetrifierade.

För att företag ska förstå om lönesystemet klarar av att rapportera
även LÖSEN för prestationslöner, kommer certifieringsnivå för
LÖSEN 2.0 införas.

Införandet av LÖSEN 2.0 innebär att alla nuvarande certifierade
lönesystem sätts till certifieringsnivån LÖSEN 1.0, dvs enbart stödjer
rapportering av tidlöner.

Certifiering för LÖSEN 2.0 är nu öppen.

Övergripande certifieringsprocess