För företag i byggbranschen

Rapportera lönegranskningsunderlag enklare med LÖSEN

Företag som är knutna till Byggavtalet eller Entreprenad-maskinavtalet måste sedan maj 2011 respektive maj 2012 sammanställa och rapportera ett lönegranskningsunderlag (så kallad LÖSEN-fil) till Byggnads i samband med varje löneutbetalningstillfälle.

Det är smidigast för företagen att använda sina lönesystem för att sammanställa och skapa LÖSEN-filen. På denna webbplats framgår vilka lönesystem som erbjuder den möjligheten.

LÖSEN-filen ska laddas upp på en speciellt avsedd sajt. Medlemsföretag i Byggföretagen eller ME ska ladda upp LÖSEN-filen på losenrapportering.se, hängavtalsföretag gör det på byggnads.se.

Företag som inte har ett lönesystem som kan skapa en LÖSEN-fil måste mata in granskningsuppgifterna manuellt. Det utförs också via de webbadresser som nämns ovan.

LÖSEN-filen krypteras på respektive sajt innan underlaget skickas vidare för behandling av Byggnads. Byggnads kan därefter endast dekryptera personliga uppgifter för anställda som är medlemmar i Byggnads. På detta vis möts kraven på säker PUL-hantering av underlaget.