Viktiga parametrar/koder

Varje Löneuppgift i en LÖSEN-fil ska innehålla medarbetarens yrkeskod samt kod för avtalsområde och kommun där arbetet utförts.

Byggavtalet: Avtals- och yrkeskoder i Excel-format, nya för 2014

Byggavtalet: Avtals- och yrkeskoder i pdf-format, nya för 2014

Plåt och Vent: Yrkeskategorier 2020

Ladda ner förteckning över kommunkoder i Excel-format

Ladda ner enkel beskrivning av fördelningstal i PDF-format

Länk till SCB:s förteckning över kommunkoder

I LÖSEN-certifierade system finns det möjlighet att lagra denna typ av koder direkt i Lönesystemet. För mer information om vad som gäller för just ditt lönesystem hänvisas till kontaktpersonen hos lönesystemstillverkaren.