Teknisk specifikation

Ladda ned specifikation

Specifikation uppdaterad 2020-09-23. Förtydligande hur begreppet ’Avtalsenlig månadslön’ definieras.

Specifikation uppdaterad 2017-09-01. Förtydliganden kopplat till en del fält i XML-filen som rör Prestationslönedelar.

Specifikation uppdaterad 2017-06-16. En felskrivning i flik 5 (Urval timmar o lönesumma) i cell C11. Tidigare specifikation stod felaktig specifikation att ’…lönesumma skulle ingå’. Detta stämmer inte.

Nu står korrekt specifikation. Helglönedag ’Ska ej ingå’

Ladda ner xsd-schema för LÖSEN XML-fil här.

Samma xsd-schema används för LÖSEN 1.0 som LÖSEN 2.0.

Skillnaden i 1.0 eller 2.0 uttrycker vilken nivå av rapportering av LÖSEN som Lönesystemet klarar av. Dvs ingen skillnad i själva filformatet i de ”olika” versionerna.

1.0 innebär att lönesystemet enbart klarar av att rapportera LÖSEN med Tidlöneuppgifter. Fungerar för Företag som inte arbetar med Prestationslöner.

2.0 innebär att lönesystemet klarar av en komplett rapportering av LÖSEN. Dvs både Tidlön och Prestationslön

För frågor och svar kring specifikationen kontakta Cecilia Nilsson

Alla frågor och svar redovisas sedan i FAQ nedan.

FRÅGOR OCH SVAR – SPECIFIKATIONEN
FAQ LÖSEN 1.0