Lönesystemtillverkare

Certifiering av lönesystem

Teknisk specifikation
Parametrar och koder
Certifiering
FAQ

Lönesystemstillverkare som vill säkerställa att de har utfört korrekta anpassningar för LÖSEN kan certifiera sina lönesystem.

Företag kan då se om lönesystem som nu används är certifierat för LÖSEN alternativt att företag som planerar välja ett nytt lönesystem kan se vilka som är cetrifierade.

För att företag ska förstå om lönesystemet klarar av att rapportera även LÖSEN för prestationslöner, kommer certifieringsnivå för LÖSEN 2.0 införas.

Införandet av LÖSEN 2.0 innebär att alla nuvarande certifierade lönesystem sätts till certifieringsnivån LÖSEN 1.0, dvs enbart stödjer rapportering av tidlöner.

Certifiering för LÖSEN 2.0 är nu öppen.

Övergripande certifieringsprocess

certfiering

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 010-585 67 03

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: