LÖSEN – Digitalt verktyg för lönegranskning
och statistiksammanställning

Byggföretagen och Byggnads har i Byggavtalet 2010 kommit överens om att byggföretag ska skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads.

Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras. Därför har Byggföretagen och Byggnads tagit fram ett gemensamt elektroniskt verktyg för lönegranskning och statistiksammanställning kallat LÖSEN (Löneunderlag, säkert och enkelt).

 

Du vet väl att det är här ditt företag ska lämna granskningsunderlag:

Företaget har kollektivavtal

Företaget har hängavtal

Lönesystemtillverkare

LÖSEN – För dig som ansvarar för anpassning av lönesystem till kraven i Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet.

Sajten hjälper i första hand lönesystemstillverkare att anpassa sina lönesystem till kraven i Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet.

Läs mer

Företag i byggbranschen

LÖSEN – För dig som rapporterar
lönegranskningsunderlag

En lättanvänd teknisk lösning som hjälper företagen att spara tid och uppfylla kraven på överföring av lönegranskningsunderlag till Byggnads, oavsett om företaget är medlem i Byggföretagen, Maskinentreprenörerna eller ett så kallat hängavtalsföretag.

Läs mer

Det vanligaste frågorna om LÖSEN

Varför har LÖSEN skapats?

LÖSEN har skapats för att kunna ta emot och kryptera granskningsunderlag från företag som ska skickas till Byggnadsarbetareförbundet.

Den främsta anledningen till att man skapat LÖSEN är att på det sättet hjälpa företagen att tillmötesgå kraven i Byggavtalet 2010 och Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012.

Kraven är att:

  • företagen måste regelbundet, minst var 60:e dag, skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads.
  • Byggnads ska inte kunna identifiera personuppgifter för oorganiserade arbetstagare, eller arbetstagare i andra fackförbund.

Vilka är de främsta fördelarna med LÖSEN?

LÖSEN är en lättanvänd teknisk lösning som hjälper företagen att uppfylla kraven på överföring av lönegranskningsunderlag till Byggnads, oavsett om företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna eller ett så kallat hängavtalsföretag.

LÖSEN är obligatorisk för alla som följer dessa avtal och betalar ut löner till arbetstagare som organiseras av Byggnads.

De företag som tidigare skickat underlag till Byggnads via utskrifter på papper eller fax, får nu en avsevärt förenklad hantering – som samtidigt möter moderna krav på säkerhet och integritet.

De företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och som registrerat underlag för deras tidlönestatistik slipper nu detta administrativa moment.

Vilka berörs av LÖSEN?

Alla företag som är knutna till Byggavtalet 2010 eller Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 och betalar ut löner till arbetare berörs av LÖSEN.

Det gäller oavsett om företagen är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och/eller Maskinentreprenörerna, eller är så kallade hängavtalsföretag.

Byggnads kommer att få alla granskningsuppgifter via LÖSEN. Byggnads kommer också att tillhandahålla en webbplats för alla hängavtalsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.

Sveriges Byggindustrier kommer att tillhandahålla en webbplats för alla sina medlemsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.

Är LÖSEN säkert?

LÖSEN hanterar personuppgifter och måste vara mycket säkert. Tekniken bakom LÖSEN bygger på samma lösning som hanterar överföringar av pengar vid betalning av räkningar etc och har en mycket hög teknisk säkerhetsnivå.

LÖSEN är samtidigt enkelt för användarna att hantera. Så länge uppgifterna hanteras i det egna företaget syns informationen i klartext. Så fort uppgifterna överförs till Byggnads krypteras informationen. När uppgifterna når Byggnads dekrypteras dem, men Byggnads kan bara dekryptera personuppgifter för de personer som är medlemmar i Byggnads.