För företag i byggbranschen

Rapportera lönegransknings-underlag enklare med LÖSEN

Företag som är knutna till Byggavtalet eller Entreprenad-maskinavtalet måste sedan maj 2011 respektive maj 2012 sammanställa och rapportera ett lönegranskningsunderlag (så kallad LÖSEN-fil) till Byggnads i samband med varje löneutbetalningstillfälle.

Det är smidigast för företagen att använda sina lönesystem för att sammanställa och skapa LÖSEN-filen. På denna webbplats framgår vilka lönesystem som erbjuder den möjligheten.

LÖSEN-filen ska laddas upp på en speciellt avsedd sajt. Medlemsföretag i Byggföretagen eller ME ska ladda upp LÖSEN-filen på losenrapportering.se, hängavtalsföretag gör det på byggnads.se.

Företag som inte har ett lönesystem som kan skapa en LÖSEN-fil måste mata in granskningsuppgifterna manuellt. Det utförs också via de webbadresser som nämns ovan.

LÖSEN-filen krypteras på respektive sajt innan underlaget skickas vidare för behandling av Byggnads. Byggnads kan därefter endast dekryptera personliga uppgifter för anställda som är medlemmar i Byggnads. På detta vis möts kraven på säker PUL-hantering av underlaget.

exempel2

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 010-585 67 03

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: