Certifieringsbegäran

För att ert lönesystem ska kunna certifieras ska följande kriterium vara uppfyllda:

Ni ska ha laddat upp en fil med lönegranskningsunderlag enligt valt testfall i fliken Testfall utan att ha fått felmeddelanden
Då ni är redo att granskas för certifiering så skickar ni ett mail till Cecilia Nilsson som snarast kontrollerar att era uppgifter möter de önskemål vi har för att certifiera system.

Så fort ert system blivit certifierat syns det i listan i fliken Certifierade system som alla besökare till webbplatsen kan se.