Frågor & svar

Vad är LÖSEN?

LÖSEN är namnet på ett samarbetsprojekt och dess resultat. Projektet har genomförts av parterna Byggnads, Byggföretagenoch Maskinentreprenörerna och har resulterat i en webb-baserad funktion för att ta emot lönegranskningsunderlag i form av datafiler från företag. Lönegranskningsunderlaget måste skickas i ett speciellt format.

LÖSEN betyder LÖneunderlag Säkert och ENkelt.

Varför har LÖSEN skapats?

LÖSEN har skapats för att kunna ta emot och kryptera granskningsunderlag från företag som ska skickas till Byggnadsarbetareförbundet.

Den främsta anledningen till att man skapat LÖSEN är att på det sättet hjälpa företagen att tillmötesgå kraven i Byggavtalet 2010 och Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012.

Kraven är att:

  • företagen måste regelbundet, minst var 60:e dag, skicka lönegranskningsunderlag till Byggnads.
  • Byggnads ska inte kunna identifiera personuppgifter för oorganiserade arbetstagare, eller arbetstagare i andra fackförbund.

Vilka är de främsta fördelarna med LÖSEN?

LÖSEN är en lättanvänd teknisk lösning som hjälper företagen att uppfylla kraven på överföring av lönegranskningsunderlag till Byggnads, oavsett om företaget är medlem i Byggföretagen, Maskinentreprenörerna eller ett så kallat hängavtalsföretag.

LÖSEN är obligatorisk för alla som följer dessa avtal och betalar ut löner till arbetstagare som organiseras av Byggnads.

De företag som tidigare skickat underlag till Byggnads via utskrifter på papper eller fax, får nu en avsevärt förenklad hantering – som samtidigt möter moderna krav på säkerhet och integritet.

De företag som är medlemmar i Byggföretagen och som registrerat underlag för deras tidlönestatistik slipper nu detta administrativa moment.

Vilka berörs av LÖSEN?

Alla företag som är knutna till Byggavtalet 2010 eller Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 och betalar ut löner till arbetare berörs av LÖSEN.

Det gäller oavsett om företagen är medlemmar i Byggföretagen och/eller Maskinentreprenörerna, eller är så kallade hängavtalsföretag.

Byggnads kommer att få alla granskningsuppgifter via LÖSEN. Byggnads kommer också att tillhandahålla en webbplats för alla hängavtalsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.

Byggföretagen kommer att tillhandahålla en webbplats för alla sina medlemsföretag där de kan ladda upp sina filer med granskningsunderlag.

Är LÖSEN säkert?

LÖSEN hanterar personuppgifter och måste vara mycket säkert. Tekniken bakom LÖSEN bygger på samma lösning som hanterar överföringar av pengar vid betalning av räkningar etc och har en mycket hög teknisk säkerhetsnivå.

LÖSEN är samtidigt enkelt för användarna att hantera. Så länge uppgifterna hanteras i det egna företaget syns informationen i klartext. Så fort uppgifterna överförs till Byggnads krypteras informationen. När uppgifterna når Byggnads dekrypteras dem, men Byggnads kan bara dekryptera personuppgifter för de personer som är medlemmar i Byggnads.

Hur använder företagen LÖSEN i praktiken?

Det finns två alternativ, varav bygglosen.se syftar till att informera om det sätt som är enklast för företagen.

Företag som använder ett LÖSEN-certifierat lönesystem kan enkelt skapa ett lönegranskningsunderlag i form av en datafil från sitt lönesystem, en så kallad LÖSEN-fil.

Företaget loggar sedan in på losenrapportering.se om det är medlem i Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna, eller på byggnads.se om det är ett hängavtalsföretag. Där kan företaget ladda upp LÖSEN-filen. Det är mycket enkelt och går mycket snabbt.

Därefter är det klart.

Det andra alternativet är för företag som inte har ett LÖSEN-certifierat lönesystem. Det innebär att man måste beräkna och registrera alla uppgifter i lönegranskningsunderlaget manuellt på respektive sajt.

Hur ofta ska företagen skicka lönegranskningsunderlag?

Företaget ska skicka granskningsunderlag i samband med varje löneutbetalningstillfälle, dock minst var 60:e dag.

När startar LÖSEN?

LÖSEN har redan startat. Det startade i maj 2011 för de företag som följer Byggavtalet 2012, och i maj 2012 för de företag som följer Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012.